Zpracování osobních údajů a soubory cookies

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem další komunikace:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefon
  • Společnost

Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 5 let od jejich poskytnutí, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím činnosti pracovníků správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři

Odesláním  kontaktního formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že Vás firma JZKALU může kontaktovat s reakcí na podnět či vzkaz předaný prostřednictvím formuláře. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese

Informace o souborech cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Cookies jsou osobními údaji ve smyslu nařízení GDPR. 

Účel ukládání cookies

Správná funkce webu – díky cookies můžete vyplňovat kontaktní formuláře nebo se přihlásit k odběru newsletterů a novinek.

Analytika – cookies nám umožňují sledovat, které naše stránky vás nejvíc zajímají, jaká je jejich návštěvnost a jaké funkce využíváte. Díky této analytice se snažíme, aby náš web byl pro vás ještě zajímavější a vyhodnocujeme si, jak vás naše nabídky a reklamy zaujaly.

Optimalizace nabídky – díky trackovací a remarketingové funkci cookies pro vás můžeme zpracovávat takové nabídky, které vás skutečně zajímají a zobrazit vám je i na jiných webech, než je ten náš.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Myslete na to, že vypnutím cookies už nebudeme v takovém kontaktu, jako jste zvyklí.